Disclaimer

Goldfish Gokkasten verleent u hierbij toegang tot www.goldfishgokkasten.nl en behoudt zich het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Goldfish Gokkasten spant zich in om de inhoud van www.goldfishgokkasten.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op www.goldfishgokkasten.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Goldfish Gokkasten.

Voor op www.goldfishgokkasten.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Goldfish Gokkasten nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Op www.goldfishgokkasten.nl kunnen geen spellen gespeeld worden (betaald, dan wel onbetaald). De website toont enkel een verzameling spellen, die op website van derden gespeeld kunnen worden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Goldfish Gokkasten.

Kopiƫren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Goldfish Gokkasten, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.